Området markerat i karta

Klicka på bilden för att göra den större.

Kyrkogårdsvägen får ny gång- och cykelväg

Sundbybergs stad förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister längs Kyrkogårdsvägen mellan Rissne ängar och Olovsvägen. Arbetet inleds vecka 43 och beräknas pågå till vecka 51.

Vi bygger för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister. Det är en del av en viktig sträcka för många barn i Sundbyberg som promenerar till och från skolan. Det är också en del i förbättring av standarden på det regionala cykelstråket som går här.

Läs mer om projektet här.öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 20 oktober 2017