Bild på verktyg

Nu rustar vi upp Lekplatsvägen

Under oktober månad påbörjar Sundbybergs stad upprustningen av Lekplatsvägen för att lyfta fram en ny entré till ett av stadens utpekade besöksmål, Tornparken.
Upprustningen är även en del i arbetet för att uppfylla stadens mål att förbättra tillgängligheten med hänsyn till gång- och cykeltrafikanter samt att skapa en tryggare gatumiljö för alla.

Upprustningen innebär flera förbättringsarbeten. Bland annat ska utformningen av gatan förbättras, ny belysning ska monteras, en sopsugsanläggning ska tillkomma och det blir även fler parkeringar. Det blir dessutom stabilare trappor och planteringarna ska få nytt liv.

Arbetet startade i oktober, och går allt som planeras kommer upprustningen att färdigställas under våren 2018. Arbetet utförs av Sundbybergs Stad i samarbete med Förvaltaren.

Senast uppdaterad 12 oktober 2017