Ny cykelbana och
förbättrad trafiksäkerhet på Landsvägen

Under hösten 2017 byggs en ny cykelbana utanför Landsvägen 9-17A samt cykelparkering vid busshållplats Tritonvägen. Dessutom rustas gångbanan upp och övergångsställena får bredare refuger. Åtgärderna utförs för att göra det enklare att cykla samt för att öka trafiksäkerheten på Landsvägen.

Arbetet påbörjas i oktober 2017 och beräknas vara klart vintern 2017. Framkomligheten kommer i viss mån att påverkas under byggtiden. Busshållplatsen utanför Landsvägen 9 (busshållplats Tritonvägen i sydlig riktning mot Solna, Liljeholmen och Danderyd) flyttas periodvis närmare Swedbank.

Senast uppdaterad 6 oktober 2017