Hitta och jämför hemtjänst och äldreboenden på sundbyberg.se

Vill du veta mer om hemtjänst och äldreboenden i Sundbyberg? I den nya webbtjänsten ”Hitta och jämför service” kan du både hitta information om, och jämföra, äldreboenden och hemtjänst i staden.

Vi lanserar nu en förbättrad tjänst för att jämföra service i Sundbyberg. Där hittar du alla utförare av hemtjänst i staden, och du kan till exempel se vilka språk personalen talar och hur många kunder hemtjänstutföraren har.

Du kan också jämföra Sundbybergs äldreboenden, och även där få information om vilka språk personalen talar. Du kan också få information om kundnöjdhet, hyreskostnad, tillgång till trädgård med mera.

Valfrihet i äldreomsorgen

I Sundbybergs stad har vi valfrihet inom äldreomsorgen. Det innebär att medborgare, som har fått ett beslut om hemtjänst eller en plats på ett äldreboende, själva kan välja vilken utförare de vill vända sig till bland de utförare som är anslutna till stadens valfrihetssystem.

– "Hitta och jämför service” är en del i arbetet med ökad valfrihet och förbättrad kvalitet inom äldreomsorgen. Den här tjänsten gör det lättare för medborgarna att välja det alternativ som passar dem bäst, säger Maria Bohman Kreij (KD), ordförande i äldrenämnden.

Fler verksamheter in i tjänsten

Arbete pågår med att fylla på ”Hitta och jämför service” med fler av verksamheterna i staden. Det är ett led i stadens arbete med digitalisering.

Till "Hitta och jämför service"

Senast uppdaterad 1 september 2017