Bullerplanket vid Rissneleden rivs

Rissneleden byggs om till stadsgata vilket kommer att leda till lägre bullernivåer. Som första åtgärd kommer bullerplanket mellan Duvkullavägen och Rissneleden att rivas.

Nu inleds de förberedande arbetena inför ombygget av Rissneleden. Den ska göras om till stadsgata med lägre hastigheter och lägre bullernivåer som följd.

Innan bygget av nya stadsgatan startar ska ledningar som idag ligger i marken vid bullerplanket grävas upp och slutligen hamna i marken under den nya gatan. Därför behöver bullerplanket rivas och det arbetet inleds i vecka 34. Nya stadsgatan beräknas vara färdigställd under 2018.

Du hittar rivningslovet häröppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 23 augusti 2017