Sundbybergs gymnasieskolor slås ihop

Sundbybergs två gymnasieskolor S:t Martins gymnasium och Löfströms gymnasium har slagits ihop och går numera under namnet S:t Martins. Genom att slå ihop skolorna ska det bli lättare att anpassa utbildningen utifrån varje elevs behov.

S:t Martins är ett yrkesgymnasium där bland annat inriktningarna frisör, måleri och finsnickeri ingår. Löfströms är ett förberedande gymnasium för elever som saknar behörighet till de nationella programmen. Efter att ha fått behörighet kan eleverna söka vidare till en annan gymnasieutbildning eller söka arbete.

De två gymnasieskolorna har under året successivt slagits samman till en skolenhet med gemensam ledning och administration. Till höstterminens start har skolorna nu slagits samman helt och hållet. Den nya skolan heter S:t Martins gymnasium.

– En sammanslagning ger oss fler möjligheter att anpassa utbildningen utifrån varje elevs behov. Det skapas till exempel förutsättningar för elever att läsa grundskolekurser och gymnasiekurser samtidigt. Elever kan också läsa klart grundskolan och om de är intresserade av en yrkesutbildning kan de parallellt påbörja ett yrkesprogram. En yrkesutbildning är en dörr in till arbetslivet, säger Monica Vesterlund Olsson, verksamhetschef för Sundbybergs skolor.

─ Dagens samhälle förutsätter också att vi kan erbjuda en skola där elever med olika bakgrund möts, lär känna varandra och får gemensamma erfarenheter och kunskaper inför framtiden.

Programmen kommer att finnas kvar i sina ursprungliga lokaler. Hantverkarprogrammen finns vid Englundavägen och de förberedande programmen (tidigare Löfströms) finns kvar vid Rissneleden.

Läs mer om S:t Martins gymnasieskola

Senast uppdaterad 15 augusti 2017