Kvinnojouren i Sundbyberg öppnar jourverksamhet via telefon och e-post

Jouren kommer att vara öppet alla tisdagar i juli mellan 19:00 och 22:00 med undantag för tisdagen den 25 juli då jouren stänger kl 21:00.

Telefon: 08-684 228 28

e-post: jour@kvinnojourenisundbyberg.com

Kvinnojouren i Sundbyberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster grundades 2015 och är en idéburen ideell förening som arbetar mot våld i nära relationer. Kvinnojouren ger stöd till kvinnor och barn som är utsatta för våld och hot och arbetar för att sprida kunskap om våld i nära relationer.

Senast uppdaterad 4 juli 2017