2018 års budget antagen

Kommunfullmäktige antog budgeten för 2018, med plan för 2019 och 2020, på sitt möte den 28 juni.

Årets budgetsammanträde i kommunfullmäktige hölls den 28 juni. Vid mötet sattes ramen för 2018 års budget. Nämndernas budgetar ska i sin tur vara beslutade före årsskiftet.

Oförändrad skattesats

Kommunfullmäktige beslutade att skattesatsen för 2018 ska vara oförändrad 18,90 öre per krona förvärvsinkomst.

Nämndernas ramar

Sammanlagt får nämnderna och kommunstyrelsen ett kommunbidrag på cirka 2,3 miljarder kronor. Ökningen jämfört med 2017 är 67 miljoner kronor. Fördelningen per nämnd framgår av tabellen nedan.

Nämndernas budgetramar 2018

Nämnd

Fördelning

Kommunstyrelse

157,9

Grundskole- och gymnasienämnd

627,0

Äldrenämnd

357,0

Förskolenämnd

386,0

Social- och arbetsmarknadsnämnd

488,6

Kultur- och fritidsnämnd

130,7

Byggnads-och tillståndsnämnd

5,8

Stadsmiljö- och teknisk nämnd

125,8

Överförmyndarnämnd

2,8

Revisionsnämnd

1,9

Valnämnd

2,3


2 285,8

 

Överskott på 2 procent

Sundbyberg fortsätter att växa i snabb takt och kraven på den kommunala servicen ökar. För att klara det, och för att klara en budget i balans, behöver staden fokusera på god ekonomistyrning. Det finansiella målet i budgeten för 2018 anger att resultatet ska motsvara 2 procent av stadens skatteintäkter och statsbidrag.

Läs hela budgeten för 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ärende 5, diarienummer 0349/2017

Senast uppdaterad 29 juni 2017