Beslutet om nya regler för boendeparkering upphävt

Beslutet som togs i stadsmiljö- och tekniska nämnden 23 maj är upphävt. Det betyder att det inte sker några förändringar från och med 1 juli för dig som har boendeparkeringstillstånd.

Stadsmiljö och tekniska nämnden drar nu tillbaka sitt beslut om Ändrade villkor och regler för boendeparkering i Sundbybergs stad som togs i stadsmiljö- och tekniska nämnden den 23 maj. Beslutet innebar att centrala Sundbyberg skulle delas upp i tre boendeparkeringsområden och att boendeparkeringen skulle tas bort helt i Ursvik, Rissne och Brotorp.

Varför upphävs beslutet?

Beslutet var inte tillräckligt utrett och förankrat. Det nya beslutet innebär att det inte sker några förändringar från och med den 1 juli för dig som har boendeparkeringstillstånd. De tidigare områdena och reglerna kvarstår tillsvidare.

Ett nytt beslut ska tas i stadsmiljö- och tekniska nämnden den 19 september 2017.

Senast uppdaterad 22 juni 2017