Hemtrevnad i fokus när Bällstahofs lokaler gjorts om

I projektet ”Vägledande identitet” har man arbetat med färger, mönster, växter och konst för att skapa en trivsam och lugn miljö på äldreboendet Bällstahof. ”30-tals känsla”, ”identitet” och ”livskvalitet” är några av nyckelorden som använts i inredningen av de gemensamma ytorna.

– Syftet med att göra om ytorna är att vi vill skapa en trivsam och lugn miljö för de boende. Vi vill att de ska bli hemlikt, lättorienterat och överblickbart. Detta har gjorts bland annat genom att förstärka olika färger som redan finns på avdelningarna och komplettera med konst ur stadens konstsamling, säger Janine Seldenthuis, konstansvarig på Sundbybergs stad.

Bilden till vänster visar hur Bällstahofs lokaler såg ut innan projektet och bilden till höger visar hur boendet ser ut nu.

Ombonad känsla

Man har också använt växter och textilier för att skapa en mjukare och mera ombonad känsla i de gemensamma utrymmena. Den nya inredningen har också haft ett praktiskt syfte, då färger har används för att markera dörrar för att de boende lättare ska kunna hitta.

Invigning med tal och rundvandring

Det är äldreförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen som står bakom den nya inredningen. Till sin hjälp har de haft scenograf Lina Serning och inredningsarkitekt Caroline Olsson.

Under tisdagseftermiddagen invigdes de nya ytorna på Bällstahof med tal av Maria Bohman (KD), ordförande i äldrenämnden och Johan Storåkers (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Stadens sommarjobbare spelade musik och besökarna bjöds på en rundvandring i de nya lokalerna.

Senast uppdaterad 21 juni 2017