Möten om trygghet hålls i alla stadsdelar under året

Under 2017 kommer Sundbybergs stad, tillsammans med bostadsbolag och polisen, att hålla medborgarmöten i alla stadsdelar. Detta är en del i stadens trygghetsarbete och handlar om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande för att öka tryggheten i Sundbyberg. Under måndagen hölls det första medborgarmötet i Hallonbergen.

Alla som bor eller vistas i Hallonbergen bjöds in till måndagens möte om trygghet i området. Mötet var också en uppföljning på det tidigare mötet i mars. På mötet presenterades de trygghetssatsningar som gjorts och görs av polisen, Sundbybergs stad och Förvaltaren. De som kom till mötet fick också vara med och diskutera och lämna sina synpunkter på vad som behöver förbättras.

─ Att få möta de som bor eller vistas i ett område och ta tillvara på all deras kunskap och deras åsikter är det viktigaste att göra om man vill bygga upp ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. De här personerna känner sitt område bäst, säger stadens nya trygghetssamordnare Maria Hedqvist.

Viktig att arbeta förebyggande

Drygt 35 personer deltog på mötet i Hallonbergen. Många av synpunkterna från besökarna handlade om att det känns otryggt vid garagen i området. Flera tyckte också att det är viktigt att vi arbetar förebyggande och i tidig ålder, redan när barnen går i förskolan eller på lågstadiet. Det kom även in synpunkter på att vuxna i området måste hjälpa till med att öka tryggheten genom att till exempel nattvandra. ”Tillsammans är vi starkare” var ledorden under kvällens möte.

Många pågående trygghetssatsningar

Just nu görs det många satsningar för att Sundbyberg ska bli en ännu tryggare kommun. Under mötet nämndes några av sakerna som görs just i Hallonbergen:

  • Kommunpolisen Peter Saarman berättade att polisen under våren har prioriterat hög närvaro i området och att man kommer fortsätta med det. Han berättade att man nu även anställt fyra områdespoliser och att tanken är att det ska bli flera. Utifrån polisens perspektiv så är det nu väldigt lugnt i Hallonbergen.

  • Wendela Falkenström, hållbarhetschef hos Förvaltaren, berättade att man bland annat vidtagit åtgärder för att öka tryggheten i ett av garagen i Hallonbergen. Detta har man sett gett väldigt god effekt och man ska nu se över hur och om man kan göra samma satsning i alla garagen. Förvaltaren har även anställt ungdomar som kommer att nattvandra i området.

  • Ifrån Sundbybergs stad deltog representanter från flera av stadens verksamheter; säkerhetsenheten, enheten för arbete- och integration, kulturcentrum och fritidsgården Fritiden som finns i Hallonbergen centrum. Några av de vidtagna åtgärder som nämndes under mötet var trygghetsvandringar, utbildningskontrakt för unga vuxna, ökad samverkan med bostadsbolag och polis, satsningar på att skapa mötesplatser för boende i den offentliga miljön och sommaraktiviteter för unga.
Senast uppdaterad 5 oktober 2017