Stipendieutdelning på Golfängarna

Årets stipendier för jämlikhet, miljö, kultur och idrott har delats ut. Stipendiaterna tog emot blommor och stipendier vid nationaldagsfirandet på Golfängarna.

Idrotts-och ungdomsledarstipendiet delades mellan Christina Månsson Tomás, huvudtränare för SIK Flickor 05 och Annsofie Gyllbäck, tränare i Sundbybergs IK Skidor. Kulturstipendiet tilldelades tre stipendiater, varav två stycken för samma insats. Alicia Dorbegi, aktiv i Aggregats verksamheter tilldelades det ena stipendiet och Linda Pettersson och Ylva Pettersson, som startat och leder barnkören och musikföreningen Rising star, fick det andra. Sundbybergs stads jämlikhetsstipendium tilldelades Cykelfrämjandets riksförbund för projektet "Frihet på cykel". Miljöstipendiet tilldelades Hemköp Sundbyberg, Bageri passion och Centrumkyrkan.

Kommunstyrelsen utser stipendiaterna för jämlikhet och miljö, medan kultur-, idrotts- och ledarstipendiaterna utses av kultur- och fritidsnämnden.

Juryns motiveringar

Idrotts- och ungdomsledarstipendium

Annsofie Gyllbäck och Christina Månsson Tomás.

Annsofie Gyllbäck
Annsofie Gyllbäcks arbete som tränare har bidragit till skidsektionens positiva utveckling med ett ökat antal medlemmar inom barn- och ungdomsverksamheten. Genom sitt engagemang och genom sin förmåga att se varje barn arbetar Annsofie för att få alla att trivas i barngrupperna. Något som skapar goda förutsättningar för en positiv tillväxt i föreningen även i fortsättningen. Genom sitt arbete har Annsofie haft en stor betydelse för den förening som hon verkar i och genom sitt engagemang har hon främjat idrotten och ungdomars engagemang i Sundbyberg.

Christina Månsson Tomás
Christina Månsson Tomás har genom sitt engagemang som ledare gjort att det lag som hon har ansvar för har ett stort antal deltagare och fortsätter att växa. Christina har tydligt visat att ett ledarskap som utgår ifrån inkludering och engagemang för att skapa trygghet och gemenskap ger resultat även i form av ett ökat antal aktiva medlemmar. Genom sitt arbete har Christina haft en stor betydelse för den förening som hon verkar i och genom sitt engagemang har hon främjat idrotten och ungdomars engagemang i Sundbyberg.

Kulturstipendium

Alicia Dorbegi
Alicia Dorbegi är en ung kulturskapare som lyfts fram som en inspirerande och inkluderande förebild för andra unga i Sundbyberg. Genom sitt skapande inom måleri, skulptur, keramik och textil har Alicia bidragit till stadens kulturliv, både genom att vara med på konstutställningar och genom att bidra till utsmyckning av offentliga platser. Alicia visar även ett stort engagemang inom stadens unga kulturliv genom att volontärarbeta på en mängd olika kulturarrangemang, till exempel var hon en av huvudarrangörerna på för Regnbågsfesten där musik, konst och humor användes för att manifestera alla människors rätt till kärlek och respekt.

Linda Pettersson och Ylva Pettersson
Ylva och Linda Pettersson har startat och leder barnkören och musikföreningen Rising Star. De främjar kulturen och kulturutbudet i staden genom kursverksamheten och körens många uppträdanden i offentliga sammanhang. Genom sitt engagemang har de skapat en plattform där barn ges möjlighet att utveckla ett musikintresse, och att växa både som individer och som del av en grupp med barn från olika kulturella bakgrunder. Genom uppträdandena utvecklas deltagarnas självförtroende och de får lära sig att förmedla uttryck till en publik. Genom kören arbetar Ylva och Linda Pettersson även med viktiga teman såsom vänskap och mobbning.

Jämlikhetsstipendium

Lars Strömgren, cykelfrämjandets ordförande och Elisabeth Kempe, Projektledare för "Frihet på cykel"

Cykelfrämjandets Riksförbund tilldelas Sundbybergs stads jämlikhetsstipendium 2017 för sitt arbete med projekt ”Frihet på cykel” där cykelkurser för ensamkommande barn- och ungdomar genomförs för att uppmuntra cyklandet. På ett entusiasmerat och roligt sätt bidrar projektet till att bryta utanförskap och skapa plats för allas delaktighet i en stad fylld av gemenskap och närhet.

Miljöstipendium

Tomas Hedberg (Hemköp), Mikael Kindbom (Centrumkyrkan) och Mattias Näsman (Bageri Passion).

Hemköp i Sundbyberg, Bageri Passion och Centrumkyrkan tilldelas tillsammans Sundbybergs stads miljöstipendium 2017 för deras gemensamma arbete med att minska matsvinnet. Med ett stort socialt ansvarstagande bidrar insatsen till hushållning med resurser, minskad klimatpåverkan samtidigt som människors hälsa främjas.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017