Sundbybergs stad klättrar i årets cykelrankning

Varje år jämför Cykelfrämjandet kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling mer attraktivt. Sundbybergs stad ökar stort i årets mätning.

Sedan förra årets mätning har Sundbybergs stad fördubblat sina poäng i Cykelfrämjandets kommunvelometer, vilket placerar staden högt över snittet för samtliga kommuner. Sundbyberg ökar kraftigt i fem av sex kategorier.

Stora satsningar har gett effekt

Några av de åtgärder som gett höga poäng:

  • Pengar har avsatts för att bygga nya cykelvägar och cykelparkeringar
  • En policy för hållbart resande har tagits fram
  • Flera evenemang med fokus på cykling har anordnats
  • En cykelskola för vuxna har erbjudits.

Även inom kategorin uppföljning och mätning har staden fått höga poäng. Staden har till exempel genomfört flera flödesmätningar av cyklister och en resvaneundersökning.

Fortsatt arbete för förbättring

Cykelfrämjandet ger även rekommendationer för fortsatt arbete. Sundbybergs utmaning är att upprätthålla en hög nivå och hitta ett långsiktigt och strukturerat arbetssätt.

– Vi har precis färdigställt ett mobilitetsprogram som är ute på remiss. Mobilitetsprogrammet visar vägen för ett fortsatt nytänkande arbete i kommunen, både genom att förbättra infrastrukturen men också genom att skapa förutsättningar för ändrade resvanor. Vi kommer fortsätta att kartlägga resmönster för att kunna analysera, följa upp och förändra. Vi har även flera nya kompetenser i verksamheten som ger oss förutsättningar att se helheten och tänka framåt, säger Titti de Verdier, trafikchef i Sundbybergs stad.

Läs hela jämförelsen på Cykelfrämjandets webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 31 maj 2017