Vy över Hallonbergen

Åtta idékoncept för centrumen i Sundbyberg vidare

Centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör i Sundbyberg ska säljas. 18 tävlingsbidrag lämnades in och efter en utvärdering finns åtta idékoncept kvar som nu tävlar om att utveckla centrumen. I oktober förväntas beslut om vilka tre fastighetsaktörer som får uppdragen.

Det är ett stort intresse för stadsutvecklingen i Sundbyberg. 18 kvalificerade tävlingsbidrag kom in för centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör och av dessa har staden nu gått vidare med åtta idékoncept.

– Centrumutvecklingen kommer att innebära nyinvesteringar för mångmiljardbelopp i tre stadsdelar. Nu fortsätter kvalificeringsarbetet och förhandlingar med de fastighetsbolag som är vidare i processen, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande. Till de fastighetsbolag som inte tagit sig vidare vill vi passa på att tacka för bidragen och engagemanget.

– Vi värderar de sociala och ekologiska aspekterna högt i den fortsatta processen. Vi ser framför oss ett levande stadsliv i centrumen för Hallonbergen, Rissne och Ör som också bidrar till att det ska vara enkelt för våra medborgare att leva ett miljö- och klimatsmart vardagsliv, säger Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande för Sundbybergs näringslivskommitté.

Beslut i oktober

Förhandlingar med de olika fastighetsbolagen väntas pågå till och med oktober. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om vilka aktörer som får förvärva och utveckla fastigheterna i respektive centrum. Följande fastighetsaktörer finns med:

• Ör: Folkhem/Rikshem, Odalen/Wallin samt Besqab
• Rissne: Einar Mattsson, Balder samt Ikano Bostad
• Hallonbergen: Balder och Wallenstam

Samtliga idékoncept från dessa aktörer ligger under Relaterat innehåll. När det gäller fastigheten Ekbacken avvaktar staden med försäljning då ytterligare utredningar ska genomföras.

Bakgrund - utveckling av centrumen

Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja centrumfastigheter i Hallonbergen, Ör och Rissne. Kvalitetsprogram har tagits fram för att säkerställa att områdena utvecklas enligt stadens avsikter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Stadsutvecklingsområdena ska innehålla bostads- och hyresrätter, kontor, handel, skola och vårdboende. Det bedömda värdet på dagens fastigheter är cirka två miljarder kronor, exklusive byggrätter.

I september 2016 hölls dialogmöten med invånare i Sundbyberg. 

Senast uppdaterad 5 oktober 2017