Företag nöjda med stadens service

Branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör vartannat år Nöjd Kund Indexundersökningar (NKI) bland landets kommuner för att mäta hur företag upplever servicen inom sex områden: Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt servicetillstånd. Sundbybergs stad får ett NKI-resultat på 72 och har förbättrat sitt resultat tredje mätningen i rad.

De företag som haft ett ärende med kommunen inom myndighetsområdena har fått möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever Sundbybergs stads service. Resultatet visar att staden har förbättrat sitt resultat i tredje mätningen i rad, från ett totalt NKI-resultat på 69 till NKI 72. Sigtuna kommun är bäst i länet med ett NKI-resultat på 75. Bland länets 26 kommuner hamnar Sundbybergs stad på en femte plats.

– Vi har förbättrat oss stegvis under de tre senaste mätningarna och vi ska fortsätta att förbättra oss ytterligare. Störst förbättring visar undersökningen att vi gjort inom vårt miljö- och hälsoskyddsarbete. Vi kan samtidigt se att bygglovshanteringen har fått ett lägre omdöme i år, säger Fredrik Härdén, förvaltningschef för stadsmiljö- och service.

Undersökningen mäter bland annat hur företagen upplever kommunernas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet i myndighetsutövningen. Bäst resultat i landet fick Sunne kommun med ett NKI på 82. Stockholms stad fick ett NKI på 70 och grannkommunen Solna 65. Det genomsnittliga NKI-resultatet för samtliga deltagande kommuner i Sverige är 70.

Senast uppdaterad 25 april 2017