Nu utvecklar vi Krysset i Hallonbergen

Hallonbergen och Ör växer och därför behöver vi utveckla de gemensamma utrymmena. Näst på tur står det så kallade Krysset i Hallonbergen. Svara på vår enkät så är du med och bidrar till utvecklingen!

Stadsdelarna får många nya bostäder och befolkningen ökar. De gemensamma ytorna behöver förändras i takt med detta så att de möter invånares och besökares behov och önskemål.

Vi har tagit fram en enkät som vi gärna vill att du besvarar.öppnas i nytt fönster Enkäten är öppen till den 7 maj. Det tar bara ett par minuter och svaren är värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete med Hallonbergen och Ör.

Bakgrund

Under PARK LEK identifierade man det så kallade Krysset, som i väst-östlig riktning sträcker sig från Bergshöjden i Hallonbergen till Malins park i Ör, i nord-sydlig riktning kopplar det samman Lötsjöområdet och Golfängarna med Ursviks motionsområde via Ursviksvägen. Tanken är att Krysset ska vara stadsdelarnas gemensamma rum som samlar områdenas befolkning kring olika aktiviteter, mötesplatser och upplevelser.

Området kring Toppstugeparken och längs med kraftledningsstråket ska därför utvecklas till en stadsdelspark och en central pulsåder för utevistelse som tilltalar alla grupper. Vi undrar därför vad du som bor, vistas och jobbar i Hallonbergen har för tankar kring hur utemiljöerna ska utformas.

Senast uppdaterad 8 maj 2017