Sundbybergs företag skapar välfärd

Småföretagen och deras anställda står sammantaget för de klart största skatteintäkterna på kommunal nivå, enligt den rapport som Företagarnas vd Günther Mårder presenterade igår i Åre.

I rapporten ”Välfärdsskaparna” konstateras att småföretag vill växa och de flesta ser goda möjligheter att expandera verksamheten. Arbetet med företagsklimat är avgörande för att företagen kan fortsätta skapa jobb och välfärd.

För Sundbybergs del står företagen sammanlagt för 64 % av
hela kommunens skatteintäkter. Det är jämfördelat mellan små och stora företag. (32 % små och 32 % stora företag).

Sundbybergs stads grundinställning har alltid varit att det är företagen som skapar välfärd. Den här rapporten uppmärksammar oss ytterligare på företagens vikt för stadens utveckling. Staden växer med företagen, säger Sharif Pakzad, näringslivschef i Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 5 oktober 2017