Blå nätverkskabel

Sundbyberg på första plats i bredbandsrankning

Sundbyberg hamnar för sjunde året i rad på första plats när det gäller fiberbredband. 95 procent av hushållen i Sundbyberg är anslutna till fiberbredband. Riksgenomsnittet är 66 procent. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

Störst är tillgången till fiberbredband i Sundbyberg, 95 procent, följt av Stockholm, 93 procent och Umeå, 88 procent.

Den nationella bredbandsstrategin "Sverige helt uppkopplat 2025" har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag redan år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Fem år senare ska andelen vara 100 procent. Bredbandsstrategin tar också fasta på behovet av mångfald på bredbandsmarknaden samt det offentligas roll när det gäller långsiktighet och tillgänglighet till samhällsservice.

Senast uppdaterad 21 mars 2017