Välbesökt informationsmöte om de senaste tidens våldsbrott i Hallonbergen

Under torsdagskvällen bjöd Sundbybergs stad, Polisen och Förvaltaren in till ett öppet informationsmöte med anledning av den senaste tidens våldsbrott i Hallonbergen. Drygt 70 personer besökte mötet.

- Vi kallade till detta informationsmöte för att kunna fånga in och svara på så många frågor som möjligt med anledning av att det i förra veckan skedde mycket grova våldsbrott i Hallonbergen. Vi är medvetna om att vi gick ut med information om mötet väldigt sent och vi ska förbättra informationen och gå ut snabbare och bredare till nästa tillfälle.

- Mötet var bra och konstruktivt och vi antecknade alla de förslag och synpunkter som kom in, säger säkerhetschef Göran Forsström. Vi kommer nu att tillsammans med Polisen och Förvaltaren gå igenom dem igen och återkoppla hur vi kommer att arbeta vidare.

Många konstruktiva förslag

Det var drygt 70 invånare som deltog på informationsmötet och många frågor handlade om trygghet och säkerhet kring framförallt garagen i Hallonbergen. Det efterfrågades även mer insatser från Polisen, fastighetsbolaget Förvaltaren och Sundbybergs stad. Några av de förslag som invånarna la fram var att vaktbolag ska rondera mer, för att på så vis avlasta polisens arbete, och att sätta in kameraövervakning i garagen. Besökarna ställde också frågor om vad Sundbybergs stad gör för de ungdomar som inte deltar i de aktiviteter som finns på fritidsgården och på Kulturcentrum och hur man som invånare kan vara aktiv som nattvandrare.

Polisen

Kommunpolisen Peter Saarman berättade att Polisen kommer fortsätta att prioritera hög närvaro i bostadsområdet. Hallonbergen är prioriterat och en del i detta arbete är rekryteringen av områdespoliser som ska vara på plats senast efter sommaren. Mycket av deras arbete handlar om synlighet och att skapa relationer med invånarna i området.

Sundbybergs stad

Kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M) berättade att Sundbybergs stad ska stärka de uppsökande insatserna för de som ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går i skolan eller har ett arbete. Målet för 2017 är att träffa alla ungdomar som går i skola eller är i arbete.

Sundbybergs stad har sedan i måndags tillsatt en trygghetssamordnare, Maria Hedqvist, som ska arbeta med aktivt med trygghetsfrågor i Sundbyberg.

I februari öppnade de nya stora lokalerna för fritidsgården Fritiden i Hallonbergen centrum, där det bland annat finns en musik- och dansstudio, TV-rum, ateljé och kafeteria. Långsiktigt kommer det även att ske förtätningar i Hallonbergen med fler bostäder och utökad service.

Fastighetsbolaget Förvaltaren

Representanter från Förvaltaren berättade att de ska installera kameror i några garage och även förbättra belysningen där. De har även rekryterat en ny medarbetare, Wendela Falkenström, som ska arbeta med hållbarhets- och trygghetsfrågor på Förvaltaren.

Senast uppdaterad 20 mars 2017