Sundbyberg toppar med unga nyföretagare 

Sundbybergs stad hade högsta antal unga nyföretagsamma människor per 1 000 invånare under 2016 i Stockholm län.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar.  Statistiken hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag.

Andelen företagsamma människor i Stockholms län ökar för
fjärde året i rad och uppgår nu till 15,2%. Bland länets kvinnor ökar företagsamheten stabilt. Stockholms län toppar listan över Sveriges högsta nyföretagsamhet – alla kategorier.

Även andel företagsamma kvinnor per invånare i Sundbyberg
står på andra plats i länet.


Senast uppdaterad 31 mars 2017