Hemtjänstens trygghetslarm byts ut

Nu byter äldreförvaltningen ut trygghetslarmen hos alla hemtjänstkunder. Utbytet börjar i centrala Sundbyberg i mitten av mars.

Tekniken hos de gamla analoga larmen har börjat bli uttjänta vilket är anledningen till att vi byter ut dessa mot nya modernare larm. Med hjälp av ny digital teknik blir risken för fel och avbrott minimal.

Utbytet börjar i centrala Sundbyberg hos ett hundratal kunder i mitten av mars och därefter byts resten av larmen ut innan sommaren. Ett nära samarbete sker med Sundbybergs stadsnät som svarar för viktiga delar av datakommunikationen.

Leverantören av de nya larmen är Doro Care.

Senast uppdaterad 20 mars 2017