Den största utmaningen för företags tillväxt är kompetens.

En avgörande förutsättning för fler jobb i växande företag och stärkt tillväxt i Sverige är tillgången till kompetent personal. I många sektorer råder dock kompetensbrist och mycket talar för att det är ett av de viktigaste tillväxthindren.

Vi på näringslivs- och destinationsavdelningen i Sundbyberg stad vill skapa oss en bild av kompetensbehov hos företagen i staden och därefter undersöka möjliga åtgärder i syfte att förbättra Sundbybergs företags kompetensbehov.

En enkät har skickats till närmare 2000 företag i och runt om Sundbybergs stad och vi inväntar svar för vidare analys. Vår förhoppning är att få hög svarsfrekvens på enkäten för att vi ska få så rättvis bild av kompetensförsörjningsbehovet som möjligt och arbeta proaktivt.

Är ditt företag verksam i Sundbyberg och inte fått vår enkät? Vi skulle uppskatta om du har möjlighet att ta några minuter och svara på frågorna om hur ditt företags kompetensbehov ser ut idag.

Klicka här för att komma till enkäten!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stort tack för din medverkan, din röst är viktig!


Senast uppdaterad 27 februari 2017