Polisen och Sundbybergs stad utvecklar samarbetet för att öka tryggheten

Polisen och Sundbybergs stad formaliserar samarbetet och tar fram medborgarlöften för att öka trygghet och minska antalet brott.

Medborgarlöften är en ny del i polisens och stadens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

– Målet med våra löften är att vi tillsammans ska öka tryggheten och minska antalet brott, säger stadsdirektör Helén Eriksson-Elf tillsammans med Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande. Många aktiviteter som riktar sig gentemot ungdomar ska främja ökad gemenskap och ökad trygghet. Exempelvis arbetar alla fritidsgårdar med en gemensam värdegrund, fler ska nattvandra och vi ska fortsätta minska otrygghet i utemiljöer.

Dialoger med både medborgare och medarbetare visar att frågan om trygghet i den offentliga miljön i Sundbyberg är central. Lägesbilden är utgångspunkten i framtagandet av medborgarlöftena.

– Lägesbilden vi fått ger en tydlig bild av vad som efterfrågas och det har vävts samman med våra gemensamma erfarenheter. Vi kommer bland annat att utöka vår närvaro på publika platser och fotpatrullera mer i Hallonbergen, Rissne och Sundbybergs centrum, säger Anders Rissel lokalpolisområdeschef i Sundbyberg och Solna.

Medborgarlöften

Synlighet
I medborgardialogerna har det framförts önskemål om ökad närvaro av polis på de platser som upplevs som otrygga. Polisen lovar därför att regelbundet genomföra fotpatrullering i Hallonbergen, Rissne och Sundbybergs centrum.

Samverkan

Ökad närvaro av vuxna på helgkvällar/nätter i Sundbybergs stad ses av många medborgare som en trygghetsskapande faktor. Polisen och Sundbybergs stad lovar därför att prioritera arbetet med de grupper som bedriver sådan verksamhet. Ett exempel är nattvandring.

Alkoholrelaterad brottslighet

Våld på offentlig plats som är kopplat till krogmiljön är enligt polisens anmälningsstatistik ett av de vanligaste våldsbrotten i Sundbyberg. Alkohol är oftast en bidragande orsak. Polisen och Sundbyberg stad kommer därför att arbeta aktivt med tillsyn av krogar och restauranger för efterlevnaden av en ansvarfull alkoholservering.

Senast uppdaterad 27 februari 2017