Från vänster syns Johan Storåkers (L) kommunalråd, Jennifer Jerez, verksamhetsansvarig Aktivitetshuset Hundra74:an, Petri Peltonen, enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen

Från vänster: Johan Storåkers (L) kommunalråd, Jennifer Jerez, verksamhetsansvarig Aktivitetshuset Hundra74:an och Petri Peltonen, enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen firar hbtq-certifieringen.

Alla fritidsgårdar hbtq-certifierade i Sundbyberg

Sundbybergs tre fritidsgårdar, Aktivitetshuset Hundra74:an, Stationen och Fritiden har hbtq-certifierats. Medarbetarna har fått utbildning i hbtq-frågor och en gemensam värdegrund har arbetats fram.

Syftet med hbtq-certifieringen är att skapa en ännu mer öppen och inkluderande miljö på fritidsgårdarna.

– Oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska alla ungdomar känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Det handlar om att synliggöra och ifrågasätta det som tas för givet och om att bredda tankebanor, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Medlemskap med gemensam värdegrund

Sundbybergs fritidsgårdar har arbetat aktivt med inkludering, jämställdhet och delaktighet redan innan certifieringen. Under våren 2016 tog fritidsgårdarna fram en gemensam värdegrund som nu kopplas till ett så kallat gårdskort.

– Det blir ett slags medlemskap för att få tillträde till aktiviteterna på fritidsgårdarna. Besökarna måste skriva under ett kontrakt som visar att de lever upp till vår gemensamma värdegrund, säger Jennifer Jerez, verksamhetsansvarig på Aktivitetshuset Hundra74:an i Rissne.

Det ger även fritidsledarna möjlighet att gå igenom värdegrunden med varje besökare och ha ett samtal kring till exempel allas lika värde.

Fakta om hbtq-certifikat

Hbtq står för homosexuella-, bisexuella-, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Det är Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som står bakom certifieringen. Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet.

Sundbybergs stad har flera hbtq-certifierade verksamheter sedan tidigare:

  • Biblioteken i Hallonbergen och Signalfabriken
  • Kulturverksamheten Aggregat
  • Simhallen
  • Äldreförvaltningens biståndsavdelning och dagverksamhet
  • Barnhälsoteamet
  • Elevhälsan
  • Förskolan Bävern
  • Öppna förskolan Junibacken
Senast uppdaterad 3 februari 2017