Kultur Sundbyberg satsar för att göra verksamheten mer tillgänglig och jämlik

Kultur Sundbyberg har fått 500 000 kronor av Kulturrådet för att genomföra kvalitetshöjande satsningar med syftet att nå nya målgrupper och att göra verksamheten mer tillgänglig.

Under 2017 fördelar Kulturrådet 97 miljoner kronor till extra satsningar på musik- och kulturskoleverksamhet. Syftet med bidraget är att skapa en mer tillgänglig och jämlik kulturskola. Kultur Sundbyberg har beviljats 500 000 kronor och pengarna kommer att användas till att:

  • Utveckla en kulturverksamhet för barn och unga med funktionsvariation.
  • Skapa en bild- och formverksamhet för barn i åldrarna 4-15 år.
  • Utveckla dans riktad till pojkar.

UNG Konst

UNG konst är en del av den satsning som Kultur Sundbyberg gör under 2017. UNG konst kommer att erbjuda skapande verksamhet för barn och unga mellan 7-15 år och för unga med funktionsvariationer.

Här kan du läsa mer om UNG konst.

Senast uppdaterad 30 januari 2017