Nu byts många vattenmätare i Sundbybergs hushåll

Stadens vatten- och avloppspersonal kommer att besöka flera hundra hushåll under våren. Du får ett brev med en tid veckan innan och personalen kan alltid legitimera sig och bekräfta sin identitet.

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i en fastighet och styr hur mycket du ska betala för det vatten du har använt. De nya mätarna som ska installeras kan fjärravläsas, vilket betyder att staden kan se fastighetens vattenförbrukning direkt och du som fastighetsägare slipper att skicka in ett avläsningskort varje år.

Stadens personal kan alltid styrka sin identitet

Du får ett brev av staden cirka en vecka innan bytet av mätare ska äga rum. I Stockholmsområdet har det tidigare skett inbrott där personer utgett sig för att vara personal, därför har stadens personal alltid med sig legitimation som kan visa att de jobbar för Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 18 januari 2017