Sänkt hastighet på Enköpingsvägen

Från den 19 januari sänks hastigheten på Enköpingsvägen från 70 till 60 km/h.

Hastighetssänkningen gäller Enköpingsvägen, gamla E18, från Rinkebykorsningen i Sundbyberg till Järva krog i Solna. Anpassningen av hastigheten är en del i arbetet med att öka trafiksäkerheten, minska påverkan på klimatet och även att anpassa hastigheten till framtida stadsgata.

Senast uppdaterad 16 januari 2017