Flygfoto över Rissne centrum.

Idékoncept till centrumutvecklingen tas fram

I höstas hölls en medborgardialog om vad som efterfrågas i centrumen för Hallonbergen, Rissne och Ör. Nu bjuds fastighetsbranschen in att ta fram idékoncept för att utveckla centrumen.

– Vi har fått in tankar och synpunkter från medborgarna om hur vi kan utveckla centrumen. Nu bjuder vi in fastighetsbolag att komma med kreativa idékoncept för att ta nästa steg. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp om centrumen och att utveckla dem med service, bostäder och handel. De fastighetsbolag som vi väljer kommer vi att ingå långsiktiga samarbeten med, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

De fastighetsaktörer som medverkar bör ha erfarenhet från centrumbyggnader, samhällsfastigheter och stadsutvecklingsprojekt. Den 15 mars är sista dag att komma in med idékoncepten. Konsultföretaget NAI Svefa är Sundbybergs stads säljrådgivare i försäljningsprocessen.

Bakgrund – utveckling av centrumen

Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja centrumfastigheter i Hallonbergen, Ör och Rissne. Ett kvalitetsprogram för varje område har tagits fram för att säkerställa att områdena utvecklas enligt stadens avsikter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Stadsutvecklingsområdena ska innehålla bostads- och hyresrätter, kontor, handel, skola och vårdboende. Det bedömda värdet på dagens fastigheter är cirka två miljarder kronor.

Läs mer om centrumutvecklingen

Senast uppdaterad 10 januari 2017