Nyheter från Sundbybergs stad


 • Testa elcykel
  Vi söker dig som under två veckor vill prova på att göra dina resor med elcykel i stället för bil eller kollektivtrafik. Välkommen att anmäla intresse för att uppleva ett sätt att resa klimatsmart och hälsosamt.

 • Årets lärare 2020
  Varje år uppmärksammas årets lärare i Sundbybergs stad genom ett stipendium. Stipendiet Årets lärare 2020 inom barn- och utbildningsförvaltningen går till ett helt arbetslag på Ängskolan F-6.

 • Gatubelysning mitt på dagen
  Måndag 29 mars inleddes vårens kontroll av stadens utebelysning. Det innebär att den kommer vara tänd under dagtid i några veckor framåt.

 • Fullmäktigebeslut 29 mars 2021
  På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om slopad avgift och längre säsong för uteserveringar och om nya lokaler i Rissne för S:t Martins gymnasium.

 • Ta inte i döda eller sjuka fåglar
  Ett fall av fågelinfluensa hos tamfåglar har konstaterats i Stockholms län. Det rör sig om en liten hobbybesättning i Skå i Ekerö kommun. Det har också konstaterats hos vilda fåglar i Nacka (en berguv) och i Södertälje (två knölsvanar). Det finns inget fall rapporterat i Sundbyberg. Men som extra försiktighetsåtgärd uppmanar vi att man undviker direktkontakt med fåglar som beter sig märkligt (kan vara tecken på sjukdom) eller är döda.

 • Belysningsarbeten i Sundbyberg
  Under året kommer staden att genomföra ett antal belysningsarbeten runt om i Sundbyberg.

 • Tågtrafiken avstängd mellan Stockholm City och Barkarby den 1–6 april
  Trafikverket utför olika arbeten inom och vid spårområdet under påskhelgen. I Sundbyberg planerar de bland annat lyfta en ledningsbrygga på plats, gräva provgropar och göra geoborrningar. Arbetena kommer bland annat att medföra att busstrafiken leds om tillfälligt till Sturegatan.

 • Dags för årets Skräpplockardagar i Sundbyberg
  2021 års kampanj i Sundbyberg pågår mellan 26 april - 7 maj.

 • Nya parkeringsregler för delar av Fredsgatan och Fredsgränd
  Den 23 februari beslutade stadsmiljö- och tekniska nämnden om nya parkeringsregler för området. På så sätt skapas en säkrare trafikmiljö. Det blir även en mer rättvis fördelning av de p-platser som finns. De nya reglerna införs 27 april.

 • Nu öppnar vi upp 30 parkeringsplatser
  Den 15 mars öppnar möjligheten för parkering igen på Järnvägsgatan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan. Trafikverket är klara med aktuella arbeten på sträckan och återlämnar ytan tillfälligt till nästa byggetapp. Vi samverkar löpande med Trafikverket för att mildra påverkan i stadsmiljön där det är möjligt.

 • Nya padelbanor och minitennis vid Örvallen
  Staden bygger tillsammans med Sundbybergs Tennisklubb (STK) fyra padelbanor och två minitennisbanor.

 • Äldre i Sundbyberg utsatta för kortbedrägerier
  Några kunder till den kommunala hemtjänsten har blivit utsatta för bedrägeriförsök. En kund har blivit av med kreditkort och pengar och händelsen är polisanmäld.

 • Mentorprogrammet Kv(in)na - en integrationssatsning för kvinnor och tjejer
  Kv(in)na är ett nytt samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Sundbybergs stad tillsammans med fem andra kommuner i Stockholmsregionen. Projektet syftar till att stärka integrationen i kommunerna genom mentorskap.

 • Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 10–11
  Här presenterar vi aktuella arbeten i stadskärnan. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 10–11. Ny information står i kursiv text.

 • Borrprover i centrala Sundbyberg
  Uppdaterad 5 mars: Som en del i en geoteknisk undersökning kommer staden att ta borrprover i marken i centrala Sundbyberg. Det gör vi för att kunna planera för kommande gator, torg och bebyggelse i Nya stadskärnan. Arbetet beräknas vara klart den 26 mars 2021.

 • Nu öppnas Grovavfallspunkt Valkyriavägen
  Som ett komplement till Returpunkt Sundbyberg öppnas nu Grovavfallspunkt Valkyriavägen. Större grovavfall som du inte kan lämna på Returpunkten på Landsvägen 62, kan du från och med 1 mars lämna på Valkyriavägen 1 i Sundbyberg.

 • Kom ihåg att söka tillstånd för uteservering
  Nedräkningen till uteserveringssäsongen 2021 har börjat! Se till att din verksamhet har polistillståndet redo.
Senast uppdaterad 29 april 2019