Nyheter från Sundbybergs stad


 • Nya rekommendationer för besök på äldreboenden
  Folkhälsomyndigheten har meddelat att äldre som är vaccinerade kan ta emot besök. Vi avråder därför inte längre från besök på äldreboenden i Sundbybergs stad. Du är välkommen att besöka oss på ett smittsäkert sätt.

 • Dags för fler laddstolpar i Sundbyberg
  I takt med att fler kör elbilar ökar efterfrågan på laddplatser. Nu ger staden intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på stadens gator.

 • Nattarbete på Stationsgatan 23–24 februari
  Trafikverket planerar arbeta natten mellan den 23–24 februari på Stationsgatan. De kommer tömma spillvatten från arbetsområdet till befintligt spillvattensystem.

 • Bällstaviken - geoteknisk undersökning
  Vi planerar undersöka Bällstaviken genom att loda avstånd till botten. Detta är en del i en geoteknisk undersökning som staden utför. Arbetet beräknas genomföras under februari 2021.

 • Besöksrutiner på äldreboenden gäller även efter vaccination
  Vi får många frågor just nu om vad som gäller när de boende fått vaccin. Vi fortsätter precis som tidigare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi behöver fortsätta följa de allmänna råden ett tag till på grund av att det fortfarande är en stor smittspridning i samhället.

 • Uttalande från stadens partier om oönskade hembesök
  I förra veckan fick ett antal av stadens politiker oannonserade, och av dem oönskade, besök i sina hem från ett opinionsdrivande nätverk. Med anledning av händelsen har gruppledarna för samtliga partier som är representerade i stadens kommunfullmäktige samlats kring ett gemensamt uttalande.

 • Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 6–7
  Här presenterar vi aktuella arbeten i stadskärnan. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 6–7. Ny information står i kursiv text.

 • Esplanaden är enkelriktad
  Nyheten uppdaterad 210215
  Trafikverket har flyttat arbetsområdet till Esplanaden 14–16.Trafiken påverkas och Esplanaden norr om spåren, mellan Järnvägsgatan och Sturegatan, är enkelriktad södergående. Det vill säga norrgående trafik leds om via Järnvägsgatan, Rosengatan och Sturegatan.
Senast uppdaterad 29 april 2019