Nyheter från Sundbybergs stad


  • Besöksrutiner på äldreboenden gäller även efter vaccination
    Vi får många frågor just nu om vad som gäller när de boende fått vaccin. Vi fortsätter precis som tidigare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi behöver fortsätta följa de allmänna råden ett tag till på grund av att det fortfarande är en stor smittspridning i samhället.

  • Uttalande från stadens partier om oönskade hembesök
    I förra veckan fick ett antal av stadens politiker oannonserade, och av dem oönskade, besök i sina hem från ett opinionsdrivande nätverk. Med anledning av händelsen har gruppledarna för samtliga partier som är representerade i stadens kommunfullmäktige samlats kring ett gemensamt uttalande.
Senast uppdaterad 30 november 2021