Nyheter från Sundbybergs stad


 • Nya rekommendationer för besök på äldreboenden
  Folkhälsomyndigheten har meddelat att äldre som är vaccinerade kan ta emot besök. Vi avråder därför inte längre från besök på äldreboenden i Sundbybergs stad. Du är välkommen att besöka oss på ett smittsäkert sätt.

 • Årsstämma i Sundbybergs stadshus AB
  Med anledning av coronaviruset har Sundbyberg stadshus AB beslutat att ställa in den publika årsstämman och i stället enbart hålla årsstämma per capsulam (skrivbordsstämma).

 • Störningar i busstrafiken Lilla Ursvik
  SAVAB renoverar en vattenledning i Lilla Ursvik. Det innebär att busstrafiken måste ledas om. Arbetet inleds 1 mars och pågår till maj 2021.

 • Ljusduschen har gjort sitt för denna vinter
  Ljusduschen är en mobil installation som har stått på Rissne torg sedan november förra året. Syftet är att informera allmänheten om hur ljuset påverkar oss och ge lite energi vid den mörka årstiden. Nu tas den bort för denna vinter, våren är på väg!

 • Fullmäktigebeslut 22 februari 2021
  På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om e-förslag, ersättning för utförare av hemtjänst och särskilt boende samt ett antal valärenden.

 • Dags för fler laddstolpar i Sundbyberg
  I takt med att fler kör elbilar ökar efterfrågan på laddplatser. Nu ger staden intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på stadens gator.

 • "Sundbybergsappen" ligger nere
  Sundbybergsappen kan användas till att göra felanmälan på fysiska saker som inte fungerar i stadsmiljön. Just nu (måndag 22 februari) ligger den nere.

 • Nattarbete på Stationsgatan 23–24 februari
  Trafikverket planerar arbeta natten mellan den 23–24 februari på Stationsgatan. De kommer tömma spillvatten från arbetsområdet till befintligt spillvattensystem.

 • Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 8–9
  Här presenterar vi aktuella arbeten i stadskärnan. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 8–9. Ny information står i kursiv text.

 • Bällstaviken - geoteknisk undersökning
  Vi planerar undersöka Bällstaviken genom att loda avstånd till botten. Detta är en del i en geoteknisk undersökning som staden utför. Arbetet beräknas genomföras under februari 2021.

 • Dags för Sundbybergs förskoleenkät 2021
  Enkäten genomförs för att få ta del av vårdnadshavares upplevelse av förskolan. Det är en viktig del för att förbättra och utveckla förskolans verksamhet.

 • Besöksrutiner på äldreboenden gäller även efter vaccination
  Vi får många frågor just nu om vad som gäller när de boende fått vaccin. Vi fortsätter precis som tidigare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi behöver fortsätta följa de allmänna råden ett tag till på grund av att det fortfarande är en stor smittspridning i samhället.

 • Bullrande arbeten på norra Esplanaden
  Trafikverket planerar påbörja pålningsarbete den 15 februari vid Esplanaden 14–16, den östra sidan norr om järnvägsspåren. Arbetet kan upplevas som störande.

 • Uttalande från stadens partier om oönskade hembesök
  I förra veckan fick ett antal av stadens politiker oannonserade, och av dem oönskade, besök i sina hem från ett opinionsdrivande nätverk. Med anledning av händelsen har gruppledarna för samtliga partier som är representerade i stadens kommunfullmäktige samlats kring ett gemensamt uttalande.

 • Vintercyklingens dag – cykla till jobb och skola
  På fredag den 12 februari är det Vintercyklingens dag. Vill du vara med och cykla för att se till att Sundbyberg hamnar i världstoppen bland vintercykelstäder?

 • Sprängningsarbeten i Stora Ursvik
  Milstensparken ska färdigställas och produktionen beräknas att starta vecka 6. I anslutning till detta kommer sprängningsarbeten att utföras. När sprängningar kommit igång pågår de i 4-6 veckor framåt.

 • Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 6–7
  Här presenterar vi aktuella arbeten i stadskärnan. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 6–7. Ny information står i kursiv text.

 • Varför står det byggstaket på Sturegatan?
  Trafikverket är nu klara med de mer omfattande arbetena med att förbereda körbanan för dubbelriktad busstrafik på sikt. Det står kvar byggstaket på de platser där det är mindre arbeten kvar att göra såsom plattsättning och de tre nya busshållplatserna. Dessa arbeten är väderberoende och utförs så snart det ges möjlighet.

 • Esplanaden är enkelriktad
  Nyheten uppdaterad 210215
  Trafikverket har flyttat arbetsområdet till Esplanaden 14–16.Trafiken påverkas och Esplanaden norr om spåren, mellan Järnvägsgatan och Sturegatan, är enkelriktad södergående. Det vill säga norrgående trafik leds om via Järnvägsgatan, Rosengatan och Sturegatan.
Senast uppdaterad 29 april 2019