Nyheter från Sundbybergs stad


  • Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 4–5
    Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 4–5. Ny information står i kursiv text.

  • Reviderade riktlinjer för barnomsorg 2021
    De nya riktlinjerna innebär bland annat förändringar av allmän förskola samt förändringar i vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa.

  • Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 2–3
    Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 2–3. Ny information står i kursiv text.
Senast uppdaterad 29 april 2019