Nyheter från Sundbybergs stad


 • Fler trappor snöröjs i vinter
  Tidigare har trappor som staden inte snöröjer stängts av under vintern med hjälp av en plastkätting. I år gör vi inte det. I stället snöröjer vi fler trappor. Vid de trappor som vi inte skottar sätter vi upp tydliga skyltar där det framgår att de inte vinterunderhålls, så att man uppmärksammas på att ta det försiktigt.

 • Fullmäktigebeslut 23 november 2020
  På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om ny avfallsplan, avgifter för uteserveringar, ett nytt handslag med funktionsrättsorganisationer och detaljplanen för en ny skola och idrottshall i Ör.

 • Förändrad framkomlighet korsningen Sturegatan–Stationsgatan
  Uppdaterad information: 18 december 2020 Till slutet av april 2021 kommer framkomligheten från Sturegatan till södra delen av Stationsgatan att påverkas lite då och då. Trafikverket kommer att arbeta med ledningar i gatan.

 • Startskott för dialog med sikte på en bättre livsmiljö Rissne
  I dagarna inleder staden ett dialogarbete i Rissne för att tillsammans med de som bor och verkar i stadsdelen skapa en bättre livsmiljö. Det handlar inledningsvis om digitala intervjuer för att samla in tankar och åsikter från så många olika människor som möjligt i stadsdelen.

 • Simhallen stängs för allmänheten
  Från och med lördagen den 21 november stänger Sundbybergs stad simhallen för allmänhetens tillträde. Stängningen är en tillfällig åtgärd som baserar sig på Folkhälsomyndighetens lokala råd för stockholmsregionen, som nyligen förlängts till 13 december, och regeringens beslut att begränsa allmänna sammankomster till max 8 personer.

 • Skärpta allmänna råd för Stockholm förlängs
  De skärpta allmänna råden för Stockholms län förlängs och gäller nu till och med den 13 december.

 • Sundbybergs vuxenutbildning prisas för sin undervisning
  Sundbybergs vuxenutbildning tilldelas priset Europeisk kvalitetsutmärkelse 2020 för sin språkundervisning Öppen klass.

 • Nya cykelbanor på Bällsta bro byggs 2021
  Bällsta bro är en viktig länk mellan Sundbyberg och Stockholm och är en del i ett regionalt cykelstråk i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister ska Sundbybergs stad och Stockholms stad tillsammans bygga cykelbanor på bron. Preliminär byggstart är satt till nästa år.

 • Vi begränsar antalet besökare i stadshusets reception
  För att minska risken för smittspridning av coronaviruset har stadshusets reception infört begränsningar av antalet besökare. Max 10 besökare får vistas samtidigt i receptionen.

 • Sundbybergs stads budget 2021
  Den 4 november fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2021. Bakom den budget som röstades igenom står mittenstyret: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, som med hjälp av samverkansstöd från Vänsterpartiet formar stadens styre under denna mandatperiod.

 • Så påverkar skärpta corona-råd Sundbyberg
  Uppdatering: de skärpta allmänna råden har förlängts och gäller till den 13 december.Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län. Syftet är att begränsa spridningen av Covid-19, som nu ökar kraftigt i regionen. Nedan finns råden samt information om hur det påverkar Sundbybergs stads verksamheter.

 • Kampanj mot våld i nära relationer
  Varje år uppmärksammas arbetet mot våld i nära relationer i den landsomfattande kampanjen ”En vecka fri från våld”. Målet är att synliggöra och öka kunskapen om relationsvåld - inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Nya regler för minskad trängsel på serveringsställen
  Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Detta för att minska trängseln och därmed spridningen av covid-19.
Senast uppdaterad 30 november 2021