Nyheter från Sundbybergs stad

  • 2017-08-23
    Bullerplanket vid Rissneleden rivs
    Rissneleden byggs om till stadsgata vilket kommer att leda till lägre bullernivåer. Som första åtgärd kommer bullerplanket mellan Duvkullavägen och Rissneleden att rivas.
  • 2017-08-15
    Sundbybergs gymnasieskolor slås ihop
    Sundbybergs två gymnasieskolor S:t Martins gymnasium och Löfströms gymnasium har slagits ihop och går numera under namnet S:t Martins. Genom att slå ihop skolorna ska det bli lättare att anpassa utbildningen utifrån varje elevs behov.
Senast uppdaterad 30 oktober 2017