Nyheter från Sundbybergs stad

 • 2017-04-25
  Företag nöjda med stadens service
  Branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör vartannat år Nöjd Kund Indexundersökningar (NKI) bland landets kommuner för att mäta hur företag upplever servicen inom sex områden: Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt servicetillstånd. Sundbybergs stad får ett NKI-resultat på 72 och har förbättrat sitt resultat tredje mätningen i rad.
 • 2017-04-24
  Nu utvecklar vi Krysset i Hallonbergen
  Hallonbergen och Ör växer och därför behöver vi utveckla de gemensamma utrymmena. Näst på tur står det så kallade Krysset i Hallonbergen. Svara på vår enkät så är du med och bidrar till utvecklingen!
 • 2017-04-04
  Unga och nyfikna på entreprenörskap
  Under torsdagskvällen samlades ett tjugotal ungdomar på fritidsgården, Fritiden i Hallonbergens centrum för att diskutera entreprenörskap.
Senast uppdaterad 30 oktober 2017