Välkommen till Sundbybergs stads näringslivsfrukost med tema hållbarhet

Varmt välkommen till årets första näringslivsfrukost. Temat för frukosten är Hållbarhet och vi kommer dels få höra om Sundbybergs stads hållbarhetsprogram samt få besök av Skatteverket och Swedbank som berättar om sitt hållbarhetsarbete.

Hur arbetar Skatteverket och Swedbank med hållbarhet utifrån de tre olika dimensionerna: socialt, ekonomiskt och miljömässig hållbarhet? Hur ser deras arbete ut framgent? Kom och bli inspirerad av två stora aktörer som är i framkant med sitt hållbarhetsarbete.

Medverkande:

  • Frida Nilsson, Stadsdirektör Sundbybergs stad
  • Gun Lange, Miljö- och hållbarhetsstrateg Skatteverket
  • Lars Norberg, Miljö- och hållbarhetssamordnare Skatteverket
  • Fredrik Nilzén Hållbarhetschef Swedbank
  • Stefan Bergström (C), Ordförande exploaterings- och näringslivsutskottet
  • Peter Schilling (S), Kommunstyrelsens ordförande
  • Karin Gagner, Utvecklingsledare Sundbybergs stad

Efter föredraget finns möjlighet att mingla och nätverka.

Varmt välkommen!

Torsdag 9 mars kl 8.00 på The Public, Esplanaden 10 i Signalfabriken, Sundbyberg. Anmäl dig här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 februari 2023