Vill du slippa hota, muta
och tjata på ditt/dina barn?

Vi ger dig några tips hur du kan underlätta vardagsituationer?

Din roll som vuxen spelar roll och hur du agerar påverkar relationen till ditt/dina barn. Saker vi gör som fungerar i stunden kan leda till problem på sikt.

Forskningen visar att en god relation till föräldrarna är den viktigaste skyddsfaktorn för barn.

Medverkar gör föräldraskapsstödjarna Lillemor Odelind och Ulrica Nilsson Hagman som arbetar med föräldrastöd i Sundbybergs stad.

Var: Kulturcentrum, Hallonbergen centrum, plan 1
När: Torsdagen den 9:e mars kl. 18.00-19.30

Infoblad pdf Pdf, 3.9 MB.

Senast uppdaterad 7 februari 2023