Sagostund med TAKK

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
(TAKK) är en metod där tecken används tillsammans med tal
som stöd för kommunikation.

Välkomna på sagostund med TAKK!

För barn från 3 år och deras vuxna

Lördag 11 februari klockan 10.30
Biblioteket i Signalfabriken

Senast uppdaterad 23 januari 2023