Anhörigcirkel - barn i grundskolan med problematisk skolfrånvaro

Anhörigcirkel för dig som är förälder till ett barn i grundskolan med problematisk skolfrånvaro.

Under träffarna får du möjlighet att träffa andra i liknande situation och dela tankar, erfarenheter och frågor som känns viktiga för just dig.

Datum:

  • 14 mars
  • 28 mars
  • 11 april
  • 25 april
  • 9 maj
  • 23 maj

Tid: kl. 13.00-14.30

Plats: digitalt, plattform Zoom

Anmälan: anna.jepsen@stockholm.se

Ange namn, telefonnummer, mail och skriv BUS i anmälan.

Sista anmälningsdag: 7 mars

Vid frågor kontakta:

Julia Svahn, anhörigstrateg julia.svahn@sundbyberg.se
Tel: 08-706 6867 eller
Anna Jepsen, anhörigkonsulent Tel: 08-508 06 509

Senast uppdaterad 9 januari 2023