Illustration med texten "Välkommen till näringslivsfrukost"

Välkommen till Sundbybergs stads näringslivsfrukost om trygghet och brottförebyggande arbete.

Under frukostmötet kommer våra medverkande att ge en nulägesbild av brott och trygghet i staden, det trygghets- och brottsförebyggande arbetet som pågår och hur vi alla tillsammans kan bidra till att minska brott och skapa trygghet i vår stad genom exempelvis platssamverkan.
  
Efter föredragen finns möjlighet att mingla och nätverka. Enligt vårt nya upplägg kommer det även att vara möjligt att ställa frågor till våra medverkande vid informationsborden. Där går det även att prata med stadens andra verksamheter.


Medverkande:

  • Stefan Bergström (C), kommunstyrelsens första vice ordförande, ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden och ordförande i exploaterings- och näringslivsutskottet

  • Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande

  • Johanna Lehnberg, Kommunpolis Sundbyberg, Solna Lokalpolisområde

  • Maria Hedqvist, Trygghetssamordnare,Sundbybergs stad  

  • Jacob Ämtvall, Statsvetare, Stiftelsen Tryggare Sverige    


Vi tar höjd för synpunkter, frågor och svar.
 
 

När: onsdag den 28 september, kl. 08.00 - 09.30 (frukost serveras från kl. 07.45) 
Plats: The Public, Esplanaden 10 i Signalfabriken, Sundbyberg

Varmt välkommen

Anmälan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 6 september 2022