Mötesplats Ung anhörig

En träffpunkt för dig som har en förälder med
demenssjukdom/kognitiv svikt

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation. Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller vid flera. Anmäl dig inför varje tillfälle, senast dagen före till någon av kontaktpersonerna.

Om du önskar att vara med digitalt - så kan vi ordna det. Välkommen!

Mötesplatsen Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Var: Norrtullsgatan 12 M, lokal Ljuspunkten

När: klockan 17.30– 19.00 den 19 april, 10 maj och 7 juni.

Kostnadsfritt.

Vid frågor och anmälan eller behov av individuellt stöd, kontakta oss deltagande anhörigkonsulenter:

Anna B Andersdotter, 08-508 18 224 anna.b.andersdotter@stockholm.se

Riikka Norrbacka Landsberg, 08-508 09 520 riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se

Senast uppdaterad 23 mars 2022