”The Family model” – ett sätt att se familjer i sitt sammanhang

The Family Model är ett praktiskt bildverktyg som riktar sig till familjer där en eller flera har psykisk ohälsa.

Camilla Linderborg arbetar som kurator inom BUP Stockholm och är även projektledare för ett utvecklingsprojekt där man provat att föra in modellen inom barn- och vuxenpsykiatrin i Stockholm.

Modellen är ett enkelt sätt att vid några få samtal kartlägga och tydliggöra det sammanhang som familjen befinner sig i med en ansats att se och möjliga vägar framåt. De flesta familjer och behandlare som provat modellen är positiva och det är deras åsikter som är viktigast när vi planerar framåt. Projektet som stödjs av Socialstyrelsen har pågått i 2 år och kommer att fortsätta även år 3.

Datum: 14 oktober - två tillfällen under dagen

11.00 – 12.00 ANMÄL DIG HÄR Länk till annan webbplats.
18.00 – 19.30 ANMÄL DIG HÄR Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021