Lugn i stormen – Inre strategier i oroliga tider

En kurs i sex delar under hösten med fokus på inre lugn för dig som lever under stress p.g.a. en anhörigsituation.

Vid varje träfftillfälle provar vi på en ny strategi som du övar vidare på hemma. Vid nästa träff utbyter vi egenupplevda erfarenheter av övningarna. Vi följer även upp våra inre processer med hjälp av en dagbok.

  1. Möjlighet till förändring
  2. Association och emotion
  3. Visualiseringsteknik
  4. Minnesteknik
  5. Att bryta negativa loopar
  6. Sammanfattning och strategi

Startdatum: 20 oktober kl.17-18

Kursdatum: 20, 27 oktober
3, 17 november
1, 8 december

Kursledare: Mikael Nylander, Leg. Fysioterapeut, Anhörigkonsulent i Danderyds kommun

Kursen arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus.

ANMÄL DIG HÄR Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021