Är du anhörig till någon som drabbats av en stroke?

Under hösten erbjuder vi strukturerade digitala sammankomster med fokus på upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig.

Du får möjlighet att träffa andra i liknande situation för samtal och gemenskap.

Samtalsgruppen vänder sig till dig som bor inom Stockholmsregionen och leds av anhörigkonsulenter inom Stockholmsregionen.

Tid: Klockan 14.00–15.00

Datum: Start 7 september,

21 september

5 oktober

19 oktober

2 november

16 november

Anmälan krävs och görs till: Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent maryam.korminouri@upplands-bro.se
08-581 696 56

Senast uppdaterad 3 juni 2021