Ung anhörig våren 2021

Välkommen till en träffpunkt för dig som är 18 till 30 år och har en förälder eller annan närstående med demenssjukdom.

Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag.

Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar vi med digitala träffar för att, förhoppningsvis under våren kunna övergå till fysiska träffar. Information skickas ut inför varje träff om i vilken form den blir. När vi ses på plats begränsar vi antalet deltagare till sex personer för att kunna hålla distans.

Anmäl dig inför varje tillfälle, senast dagen innan till någon av anhörigkonsulenterna.

Planerade träffar i vår (klockan 17.00 till 18.30):

27 april
18 maj
15 juni

Välkommen!

Kontaktuppgifter och anmälan

Mötesplatsen Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Vid frågor och anmälan eller behov av individuellt stöd, kontakta deltagande anhörigkonsulenter:

Anna B Andersdotter, 08-508 18 224, anna.b.andersdotter@stockholm.se

Riikka Norrbacka Landsberg, 08-508 09 520, riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se

Senast uppdaterad 28 april 2021