Föreläsning: om att växa upp i fyra utsatta bostadsområden

Fokus barn och ungas kommungemensamma dag i Sundbybergs stad. Temat är segregation - barn och ungdomar i stadens olikheter.

Dagen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med barn, unga och/eller föräldrar. Syftet med dagen är att inspirera, skapa samsyn, dela kunskap och knyta kontakter.

Dagen innehåller bland annat:

  • Föreläsning med Nihad Bunar kring hans forskning om att växa upp i fyra utsatta bostadsområden i Stockholms län
  • Workshop

Tid: Fredag 19 februari 2021 klockan 9.00–12.00
Plats: Digitalt via Teams

För frågor, kontakta Erika Sjöblom på erika.sjoblom@sundbyberg.se

Behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.länk till annan webbplats

Anmälan

Senast uppdaterad 22 januari 2021