Samtal om barns flerspråkighet

Föredragshållaren Carla Jonsson är docent i flerspråkighet vid Stockholms universitet och besöker Signalfabrikens bibliotek.

Varför ska jag föra vidare mitt/mina språk till mina barn?

Hur gör jag?

Finns det några risker med att lära sig flera språk?

Varför svarar de bara på svenska?

Kom och samtala med Carla Jonsson, tidigare Sundbybergsbo och tvåspråkig sedan barndomen.

Tid: 19/2 kl. 18:00

Plats: Signalfabrikens bibliotek

Senast uppdaterad 16 januari 2020