Filosofikafé

Dagens tema är: Naturen

Städerna växer och fler människor lever i urbana miljöer samtidigt som rapporterna om växande miljöförstörelse ökar. En fråga som kan vara angelägen att ställa sig är hur vårt förhållande till naturen egentligen är? Behöver vi som enskilda individer kontakt med naturen? Påverkar det oss (fysiskt och psykiskt) att ha tillgång till träd och ängar, bäckar och sjöar? Eller klarar vi oss bra utan? Känner vi att vi är en del av naturen eller står vi utanför (kanske över) den?

Välkommen att filosofera tillsammans om vår relation till naturen.

Inga förkunskaper behövs - bara ett öppet sinne!

Samtalsledare: Unn Lundvik, lärare i filosofi

Fotografi på en sjö med omgivande berg

Tid: 20/4, kl. 17.30

Plats: Signalfabrikens bibliotek

Senast uppdaterad 19 december 2019