Sundbybergs vuxenutbildning

Du kan läsa grundläggande eller gymnasial vuxen- och yrkesutbildning samt Sfi på Sundbybergs vuxenutbildning, som är vuxenutbildning i kommunal regi. Du kan få studiehandledning på modersmål och pedagogiskt stöd.

Du som redan studerar hos oss

Viktiga dokument:

Kontakta lärare på skolan

Itslearning

På Sundbybergs vuxenutbildning använder vi ett digitalt verktyg i undervisningen. Det heter Itslearning och innehåller information om kurserna du läser, uppgifter du kan göra och mycket annat. Första gången du blir antagen till en kurs skapas ett personligt användarnamn och lösenord för dig. De skickas till den e-postadress som du skrev i ansökan.

Logga in i Itslearninglänk till annan webbplats

Instruktionsfilm – så loggar du in i Itslearninglänk till annan webbplats

Söka till vuxenutbildning och Sfi

Du kan söka till vuxenutbildning och Sfi när som helst under året. Sfi har kontinuerlig antagning vilket innebär att du kan börja studera olika tider på året. För annan vuxenutbildning finns ett antal bestämda kursstarter varje år. Det gäller oavsett om du vill läsa kommunal vuxenutbildning eller hos någon av våra auktoriserade utförare. Det är viktigt att du söker i tid, eftersom vi inte tar emot sena ansökningar.

Sök till vuxenutbildning

Sök till Sfi

De här skolorna kan du läsa på

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan. Utbildningen är anpassad till vuxnas behov. Du kan kombinera kurser på grundläggande nivå med Sfi eller kurser på gymnasial nivå.

Vi erbjuder följande kurser inom grundläggande vuxenutbildning:

 • Svenska som andraspråk delkurs 1, 2, 3 och 4
 • Orienteringskurs i skrivande: en stödkurs för dig som behöver utveckla ditt skrivande
 • Orienteringskurs i studieteknik
 • Matematik delkurs 1, 2, 3 och 4
 • Engelska delkurs 1, 2, 3 och 4
 • Samhällskunskap grund

Flexkurser

Flexkurser är kurser där du inte behöver vara i skolan lika mycket. Du studerar hemma och ibland via internet. Flexkurser kan passa för dig som arbetar, studerar annat eller har svårt att vara i skolan regelbundet. Du behöver fortfarande komma till skolan för att göra prov, och på vissa kurser måste du vara i skolan en gång i veckan för handledning.

Vi erbjuder följande grundläggande kurser som flexkurser:

 • Svenska som andraspråk delkurs 2, 3 och 4
 • Matematik delkurs 1, 2, 3 och 4

Gymnasial vuxenutbildning

Kurserna på den gymnasiala vuxenutbildningen följer samma kursplan som gymnasiet. Du väljer själv vilka kurser du vill läsa utifrån dina behov. Om du vill läsa mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg ska du alltid ta kontakt med en studievägledare. Då får du en individuell studieplan med de kurser du behöver för att kunna få en examen.

Läs mer om gymnasieexamen och slutbetyg

Boka tid hos våra studievägledarelänk till annan webbplats

För att vara behörig till gymnasiala kurser behöver du ha förkunskaper som motsvarar grundskolans kurser i svenska eller svenska som andraspråk. Vissa kurser kräver också annan förkunskap.

Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom följande områden:

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Svenska som andraspråk (SvA) 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1B
 • Orienteringskurs i skrivande: en stödkurs för dig som behöver utveckla ditt skrivande
 • Orienteringskurs i matematik
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Ansök till vuxenutbildning

Sfi – svenska för invandrare

Vår Sfi-utbildning består av tre studievägar som passar dig oavsett din tidigare utbildning. Hela Sfi-utbildningen består av fyra olika kurser, men du läser inte alla kurser på alla studievägar. Kraven för varje kurs är likadana oavsett studieväg.

 • Studieväg 1 passar dig som inte har så mycket utbildning och innehåller kurserna A, B, C och D.
 • Studieväg 2 passar dig som har en del utbildning sedan tidigare innehåller kurserna B, C och D.
 • Studieväg 3 passar dig som har en hög utbildning sedan tidigare och innehåller kurserna C och D.

Du kan avsluta dina studier efter varje kurs. Du har möjlighet att läsa till kurs D om du vill, oavsett studieväg.

Det finns språkstöd på arabiska och tigrinja. Det är främst grupper som läser studieväg 1 som får språkstöd.

Många klasser på skolan har en dramalektion i veckan. Då tränar vi svenska i situationer som kan uppstå i verkligheten. Vi lär oss nya ord utifrån vad som behövs i situationen. Eftersom du lär dig orden i ett sammanhang blir det lättare att komma ihåg dem sedan.

Söka till Sfi

Du kan söka till Sfi hela året. Du söker genom att komma till oss på vuxenutbildningen i Hallonbergen. Du kan åka tunnelbana eller buss hit. Vi finns på Lötsjövägen 10-12 på plan 2.

Sök till Sfi

När du börjar på Sfi

När du börjar studera går du en introduktionskurs som är 4 veckor lång. Då gör lärarna en kartläggning av vad du redan kan och hur mycket du har studerat tidigare. Efter 4 veckor börjar du på den av de tre studievägarna som passar bäst för dig. Elever på introduktionskursen har möjlighet att få språkstöd på arabiska och tigrinja.

Lär dig läsa och skriva

Om du inte kan läsa eller skriva får du lära dig det. Det görs framför allt på studieväg 1. Om du kan läsa och skriva men har problem med det latinska alfabetet, alltså svenska bokstäver, kan du också få hjälp på studieväg 2 och 3.

Flexkurs i Sfi

På flexkursen läser du delvis på egen hand. Det kan passa för dig som arbetar, är sjuk, föräldraledig eller har svårt att vara i skolan varje dag. På flexkursen ska du vara i skolan en gång i veckan. Resten av tiden studerar du hemma på din dator via internet.

Sfi-plus för dig med kort utbildning

Sfi-plus är en kurs i omvärldskunskap. Du kan läsa den tillsammans med Sfi A och Sfi B på studieväg 1.

På Sfi-plus lär du dig bland annat:

 • Matematik
 • Samhällsorientering
 • Natur och kultur
 • Digitala verktyg

Det kan bli lättare att lära dig svenska om du samtidigt lär dig mer om din omvärld. Målet med Sfi-plus är att du ska få stöd för att kunna läsa till grundskolekompetens senare.

Sfi på Öppna förskolan

Om du är föräldraledig kan du läsa Sfi på Öppna förskolan Junibacken. Då kan du ta med ditt barn. Du behöver inte ha läst Sfi tidigare eller kunna någon svenska. Öppna förskolan finns på Lötsjövägen 67. Det är gratis att vara där.

 • Du kan komma när du vill mellan 9.00–12.00. Du stannar så länge du vill.
 • Ditt barn kan vara med när du studerar eller vara med i Öppna förskolans verksamhet.
 • Du studerar på plats och kan även studera hemma om du har en dator med internetuppkoppling.
 • Läraren som är ansvarig följer dig genom dina studier. När läraren ser att du klarar kraven för kursen blir du anmäld till ett nationellt prov. Då kan du avsluta kursen och få betyg.

Öppettider och kontaktuppgifter till Öppna förskolan Junibacken

Yrkesutbildning – Vård- och omsorgsprogrammet

På Sundbybergs vuxenutbildning erbjuder vi Vård- och omsorgsprogrammet, som är en gymnasieutbildning som ger formell kompetens att söka arbete inom flera olika vård- och omsorgsområden, till exempel sjukhus, äldreboenden, hemtjänst eller som personlig assistent.

Utbildningen innebär heltidsstudier under tre terminer. I utbildningen ingår också arbetsplatsförlagt lärande. Varje termin får du under några veckor prova olika arbetsuppgifter och se olika arbetsplatser. Det finns goda chanser till jobb efter utbildningen. Många av våra studenter blir erbjudna att jobba där de haft arbetsplatsförlagd utbildning.

Stöd och hjälp i dina studier

Studieverkstad

Varje dag har vi studieverkstad i vårt studierum sal 40. Schema för studieverkstan hittar du utanför dörren. Du kan till exempel diskutera uppgifter och texter med en lärare eller få hjälp med att använda datorn och det digitala verktyget Itslearning.

Du kan också boka tid för att prata om dina behov med en lärare som har specialpedagogisk kompetens. Skicka ett mejl till Johanna Lindgren Chin på johanna.lindgren.chin@sundbyberg.se.

Studiehandledning på modersmål

Hos oss kan du få studiehandledning på tigrinja och arabiska. Handledarna finns på plats i klassrummet tillsammans med ordinarie lärare. Det finns också möjlighet till handledning för grupper eller enskilda elever på fredagar mellan 8.30–16.30 i sal 40.

Pågående projekt

Sundbybergs vuxenutbildning arbetar aktivt för utveckling av verksamheten genom att driva och delta i olika internationella och nordiska projekt.

Modernisering av Sundbybergs vuxenutbildning genom internationellt samarbete

Projektet är en fortsättning av vårt tidigare projekt ”Pedagogernas kompetenser inom flexibla inlärningsmiljöer i vuxenutbildning i Sundbyberg” och finansieras av ERASMUS+ EU-program. Det är en del av ett skolutvecklingsprojekt och syftar till att genomföra kompetensutveckling utifrån de utvecklingsbehov som skolan har och som skolan stödjer i sin utvecklingsplan.

Strategierna i skolutvecklingen är fokuserade på utveckling av nya inlärningsmiljöer med användning av digitala verktyg och söker efter de nya pedagogiska lösningarna i klassrummet för att kunna tillgodose samhällsbehovet och bidra till integration av nyanlända i samhället i Sundbyberg. Vi tror att den kunskapen som våra medarbetare ska få genom deltagande i utvalda kurser ska ge oss möjlighet att organisera utbildning och inlärning i olika formar som motsvarar behov av våra elever och attrahera fler nyanlända vuxna till studier.

Som resultat förväntar vi ökad kompetensökning i hela skolan i de respektive område som hör till projektet samtidigt syftar vi att kunna applicera all kunskap i skolutveckling och hitta de flexibel inlärningsmodell som motsvarar behov av våra deltagare.

Språket – nyckeln till integration: Språkutvecklande och stöttande undervisning för vuxna nyanlända elever för snabbare och effektivare integration i samhället

2018–2019 bedriver Sundbybergs vuxenutbildning projektet Språket - nyckeln till integration: Språkutvecklande och stöttande undervisning för vuxna nyanlända elever för snabbare och effektivare integration i samhället tillsammans med sina partners Levanger Voksenopplæring i Norge och KREDU/Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Finland. Projektet finansieras av Nordplus Adult.

Projektets mål är utbyte av erfarenheter inom andraspråksundervisning. Vi har specifikt fokus på elever med kort skolbakgrund och hur de snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden och integreras i samhället. Därför tittar vi speciellt på kombinationer med parallell språk- och yrkesutbildning och hur man jobbar språkutvecklande där. Vi utbyter erfarenheter både kring hur språk- och yrkesutbildningen går till men också kring hur samverkan sker mellan olika inblandade aktörer såsom skola, studie-och yrkesvägledning, lokala arbetsgivare, arbetsförmedling m.fl.

Välkomna till vår sida för mer information, projektets dokument, utbyte och löpande anteckningar på https://sv.padlet.com/helena_mehrstedt/nordpluslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 21 augusti 2019