Utbildningskontrakt

Sundbyberg och Arbetsförmedlingen har en överenskommelse för unga vuxna, 20-24 år, som inte har fullföljt gymnasiet. Syftet är att ge dig som saknar gymnasieutbildning möjlighet att läsa upp och få en fullständig gymnasieutbildning.

Du kan få utbildningskontrakt om du:

  • Är mellan 20 och 24 år
  • Har hoppat av gymnasiet
  • Har gått ut gymnasiet men saknar fullständiga slutbetyg
  • Är inskriven på Arbetsförmedlingen

Vad är ett utbildningskontrakt?

Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Syftet är att ge dig som saknar gymnasieutbildning möjlighet att läsa upp och få en fullständig gymnasieutbildning, och därmed öka dina möjligheter till en varaktig etablering på arbetsmarknaden.

Du kan studera på heltid eller kombinera studierna med praktik, arbete eller andra aktiviteter. Studie- och yrkesvägledare gör en studieplan tillsammans med dig.

Om du är mellan 16-19 år och saknar en gymnasieutbildning omfattas du av det kommunala aktivitetsansvaret. Då kan du få information, fördjupad vägledning och kompetenshöjande insatser som studie- och yrkesvägledning och praktik.

Kommunalt aktivitetsansvar

Du kan få studiebidrag

Du som får utbildningskontrakt kan få det högre bidraget från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Sök studiebidrag hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor?

Om du vill veta mer om utbildningskontrakt är du välkommen att kontakta oss på enheten för arbete och integration:

Ulrika Zuccotti, studie- och yrkesvägledare
08-706 83 74
ulrika.zuccotti@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 14 mars 2019