Sundbybergs Lärcentrum

Vi på Sundbybergs vuxenutbildning erbjuder dig som studerande olika typer av pedagogiskt stöd för att hjälpa dig att klara dina studier.

Pedagogiskt stöd

Det pedagogiska stödet erbjuds inom alla kurser i verksamheten, i vårt Lärcentrum och av vår legitimerade speciallärare. Det pedagogiska stödet riktar sig till alla som studerar hos oss och är i behov av extra stöd för att klara sina studier oavsett orsak, funktionsnedsättning. Du behöver ingen diagnos för att få rätt stöd när du stöter på svårigheter i studierna. Det finns det många olika sorters stöd som du kan ta del av, kontakta din lärare för att få mer information och rätt stöd.

Vad är pedagogiskt stöd?

Pedagogiskt stöd kan se ut och fungera på många olika sätt. Syftet med det pedagogiska stödet är att röja undan, överbrygga hinder eller kompensera hinder som kan uppkomma i studiesituationen. Det är samma kursmål och kriterier för att bli godkänd på kursen för alla som studerar på vuxenutbildningen i Sundbyberg, men vägen dit kan se olika ut och det pedagogiska stödet är ett sätt att anpassa undervisningen för dig som studerar hos oss.

Exempel på pedagogiskt stöd är:

  • anpassad examination /alternativ examinationsform. Det kan till exempel vara enskild examination, muntlig istället för skriftlig examination och vice versa och förlängd examinationstid.
  • anpassad tidsplan, såsom deltidsstudier istället för helfart.
  • anteckningsstöd
  • Stödperson
  • extra handledning
  • språkstöd: rådgivning tillsammans med Studiehandlare på tigrinja

Behov av särskilt stöd

Det är undervisande lärare som är ansvarig för de generella anpassningarna i undervisningen och att du som elev får de extra anpassningar som du behöver för att klara dina studier. Vi på Sundbybergs vuxenutbildning har sedan 2018 haft ett pågående samarbete med SPSM, och har de senaste tre åren satsat på att kompetensutveckla hela personalen när det gäller specialpedagogiska frågor och ett inkluderande arbetssätt.

Skulle de extra anpassningarna ändå inte vara tillräckligt för dig som studerar hos oss och du upplever att du är i behov av särskilt stöd så kommer du tillsammans med din lärare komma i kontakt med en lärare som har specialpedagogisk kompetens och som du kan prata med om dina specifika stödbehov.

Lärcentrum

Lärcentrum i sal 40 är öppet varje dag. Schema för Lärcentrum hittar du både utanför dörren, på tvn i receptionen och här på hemsidan. Lärcentrum är bemannat av vår studievärd under vissa tider. Du kan se på schemat när studievärden eller annan personal är där.

På Lärcentrum har du möjlighet att prata om uppgifter och texter med studievärd eller lärare. Du kan låna både Chromebooks och Ipads. Du kan även få hjälp att använda och logga in på Ipads, Chromebooks och Itslearning med mera.

På Lärcentrum kan du också komma på drop-in för att träffa speciallärare och få råd om dina studier och studieteknik. Du kan se på schemat när specialläraren är där.

Senast uppdaterad 23 november 2020